Illiteracy will prevail

en tjugonånting kille som fejkar sin väg genom bokbranschen. jobbar för närvarande som bokbhandelsbiträde i en större svensk stad.

tisdag, februari 07, 2006

liber ab skriver brev:
_______________________________

"klarläggande om lärobok i religion för mellanstadiet
i den lärobok i religionskunskap, utgiven 1993 på almqvist & wiksell förlag,
som idag omnämns i vissa svenska massmedier förekommer i ett avsnitt om
islam illustrationer hämtade från medeltida konstverk med religiöst innehåll.
det rör sig bland annat om en persisk handskrift från 1300-talet.

liber ab har valt att omgående stoppa försäljning av läroboken i avvaktan
på en intern fackgranskning och genomlysning av frågan med anledning
av den häftiga debatt som för närvarande råder kring avbildningar av
profeten muhammed. av den aktuella upplagan återstod
endast några hundra exemplar.

stockholm den 6 februari 2006
maria hamrefors, vd"
_______________________________

forum verkar dock inte bry sig nämnvärt,
2003 släpptes det en biografi över muhammed,
där framsidan pryds av en fyrfärgsavbildning av densamme.
(9137122207 / armstrong, karen - "muhammed")

_______________________________

diskussionen kring "muhammed-bilderna" och de antisemitiska
bilderna på 1930-talet är förståelig, men man behöver inte söka
sig så långt bak i tiden för att hitta jämförelser.
här är några exempel på bilder som publicerats i arabisk media
under 2002:

"political cartoons in the arab media.(1)"

"political cartoons in the arab media.(2)"

"anti-semitism, anti-americanism in the
saudi-arabian press
"

den svenska sajten "radio islam" har följande
bilder utlagda:

"cartoons"

_______________________________

en av de vettigaste inläggen i den här frågan
kommer faktiskt från göran greider:

"dags att samtala"

_______________________________